Am nifer o flynyddoedd, cymhorthion clyw analog oedd yr unig fath y gallech ei gael. Heddiw, mae dyfeisiau analog ar gael o hyd ac yn cynnig nifer o fuddion i ddefnyddwyr.

Mae cymhorthion clyw analog yn gweithio mewn ffordd debyg i feicroffon sydd wedi gwirioni â siaradwr. Mae'r cymorth clyw yn codi sain y tu allan, yn ei chwyddo, ac yn allbynnu'r un sain mewn cyfaint uwch. Yn wahanol i gymhorthion clyw digidol, mae cymhorthion clyw analog yn chwyddo'r holl sain yn gyfartal. Ni allant wahanu sŵn blaendir a chefndir nac ynysu rhai mathau o sain.

Wedi dweud hynny, mae llawer o gymhorthion clyw analog yn dal i fod yn rhaglenadwy, a hyd yn oed yn cynnig sawl dull gwrando ar gyfer gwahanol amgylcheddau. Mae rhai pobl hefyd o'r farn bod cymhorthion clyw analog yn swnio'n “gynhesach” oherwydd nad yw'r sain yn cael ei phrosesu'n ddigidol.

Mae manteision eraill cymhorthion clyw analog yn cynnwys:

Prisiau is ar gyfartaledd
Bywyd batri hirach ar yr un cyfaint allbwn
Haws ei sefydlu

Yn dangos yr holl ganlyniadau 8

Dangos bar ochr