Cymhorthion clyw wedi'u rhannu'n wahanol gategorïau. Mae addasrwydd cymorth clyw yn dibynnu ar eich colled clyw. Y dyddiau hyn, amazon  cymhorthion clyw gwerthu'n dda.

Cyffredin cymhorthion clyw wedi'u rhannu'n bedwar categori:

Cwblhewch yng nghymorth clyw camlas y glust (CBC)

Cymorth clyw camlas y glust (ITC)

Cymorth clyw yn y glust (AGA)

Cymorth clyw y tu ôl i'r glust (BTE)

Cwblhau Cymorth clyw camlas y glust (CBC)

Cymorth clywedol camlas y glust yw'r cymorth clyw lleiaf ac mae'n gudd iawn. Mae'r math hwn o gymorth clyw yn addas yn unig ar gyfer pobl sydd â gofod camlas clust digon mawr.

Yn gyffredinol, mae cymhorthion clyw camlas clust llawn yn addas ar gyfer pobl sydd â cholled clyw ysgafn a chymedrol.

Cymorth clyw camlas y glust (ITC)

Mae cymhorthion clyw camlas y glust ychydig yn fwy na chymhorthion clyw camlas y glust lawn. Yn gyffredinol, mae cymhorthion clyw camlas y glust yn addas ar gyfer pobl sydd â cholled clyw ysgafn a chymedrol.

Cymorth clyw yn y glust (AGA)

Mae cymhorthion clyw yn y glust yn swmpus oherwydd bod angen derbynnydd mwy arnynt; ar yr un pryd, mae cymhorthion clyw o'r fath yn darparu mwy o ymarferoldeb. O'u cymharu â chymhorthion clyw camlas y glust lawn (CBC) a chymhorthion clyw camlas y glust (ITC), mae cymhorthion clyw yn y glust yn fwy cyfleus i'w defnyddio ac yn fwy addas i'r dorf.

Cymorth clyw y tu ôl i'r glust (BTE)

Mae electroneg y cymhorthion clyw y tu ôl i'r glust wedi'u hymgynnull mewn blwch bach y tu ôl i'r glust. Oherwydd ei gysyniad dylunio cadarn, argymhellir y math hwn o gymorth clywed yn arbennig ar gyfer plant. Mae'r math o gymhorthion clyw y tu ôl i'r glust hefyd yn eang iawn, gan gynnwys pobl â cholled clyw difrifol. Er ei fod wedi'i osod y tu allan i'r glust, mae'n dal i fod yn gudd iawn. Rhoddir y cymhorthion clyw derbynnydd clust mwyaf datblygedig yn y gamlas glust yn hytrach na thu ôl i'r glust. Mae hyn yn lleihau maint y teclyn clywed ac yn lleihau'r adlais.

wps1

AIDS GWRANDAWIAD BTE

wps2

Cymhorthion clyw ymddangosiad ffasiwn yn 2019

ITE HEARING AIDS (Poblogaidd yn y model cludo teledu)

wps3

AIDS GWRANDAWIAD CIC (Gwerthu poeth yn Cymhorthion Clyw CIC Amazon yn 2019)

wps4

Cysylltwch â Junious Luo 0086 15017913539 (WhatsApp / wechat / Skype)

[e-bost wedi'i warchod]