Mae Ffair Mewnforio ac Allforio Tsieina, a elwir hefyd yn Ffair Treganna yn cael ei chynnal bob dwy flynedd yn Guangzhou bob gwanwyn a hydref, gyda hanes o 59 mlynedd er 1957. Mae Ffair Treganna yn un gynhwysfawr gyda'r hanes hiraf, y lefel uchaf, y raddfa fwyaf, yr amrywiaeth arddangos cyflawn, y dosbarthiad ehangaf o brynwyr tramor a'r trosiant busnes mwyaf yn Tsieina. Mae'n denu mwy na 24,000 o gwmnïau masnach dramor gorau Tsieina sydd â hygrededd da a galluoedd ariannol cadarn, a 500 o gwmnïau tramor i gymryd rhan yn y Ffair. Mae'n llwyfan ar gyfer mewnforio ac allforio yn bennaf gyda phatrymau masnach amrywiol a hyblyg. Mae pobl fusnes o bob cwr o'r byd yn ymgynnull yn Guangzhou, yn cyfnewid gwybodaeth fusnes. Mae arddangos cynnyrch yng Ngham 3 yn cynnwys Tecstilau a Dillad, Esgidiau, Cyflenwadau Swyddfa, Achosion a Bagiau a Chynhyrchion Hamdden, Meddyginiaethau, Dyfeisiau Meddygol a Chynhyrchion Iechyd, Pafiliwn Bwyd a Rhyngwladol.
Dyma Jinghao's cymhorthion clyw i'w gweld gyda'r pris gorau.