Dyfais electronig yw teclyn clyw sy'n gallu derbyn ac ymhelaethu synau sy'n dod i mewn er mwyn i bobl â nam ar eu clyw anelu at well dealltwriaeth gadarn trwy ymhelaethu yn iawn.

Dyma sut maen nhw'n gweithio:

  • Meicroffon yn codi sain o'ch cwmpas.
  • Mwyhadur yn gwneud y sain yn uwch.
  • Derbynnydd yn anfon y synau chwyddedig hyn i'ch clust.

Ni all pawb sydd â cholled clyw elwa o gymhorthion clyw. Ond dim ond 1 yn 5 o bobl a allai gael gwelliant sy'n eu gwisgo. Y rhan fwyaf o'r amser, maen nhw ar gyfer pobl sydd â niwed i'w clust fewnol neu'r nerf sy'n cysylltu'r glust â'r ymennydd. Gall y difrod ddod o:

  • Clefyd
  • Heneiddio'n
  • Sŵn uchel
  • Meddyginiaethau

Yn dangos 1 24-48 o ganlyniadau

Dangos bar ochr