Mae cymhorthion clyw rhaglenadwy digidol yn defnyddio prosesu sain wedi'i ddigideiddio, neu DSP. Mae DSP yn newid tonnau sain yn signalau digidol. Mae sglodyn cyfrifiadur yn y cymorth. Mae'r sglodyn hwn yn penderfynu ai sŵn neu leferydd yw sain. Yna mae'n gwneud newidiadau i'r cymorth i roi signal clir, uchel i chi.

Mae cymhorthion clyw digidol yn addasu eu hunain. Gall y mathau hyn o gymhorthion newid synau i ddiwallu'ch anghenion.

Mae'r math hwn o gymorth clyw yn ddrud. Ond, gall eich helpu mewn sawl ffordd, gan gynnwys

rhaglennu haws;
gwell ffit;
cadw synau rhag mynd yn rhy uchel;
llai o adborth; a
llai o sŵn.
Gall rhai cymhorthion storio gwahanol raglenni. Mae hyn yn gadael ichi newid y gosodiadau ar eich pen eich hun. Efallai y bydd lleoliad ar gyfer pryd rydych chi ar y ffôn. Efallai y bydd lleoliad arall ar gyfer pan fyddwch mewn lle swnllyd. Gallwch wthio botwm ar y cymorth neu ddefnyddio teclyn rheoli o bell i newid y gosodiad. Gall eich awdiolegydd raglennu'r math hwn o gymorth eto os bydd eich clyw yn newid. Maent hefyd yn para'n hirach na mathau eraill o gymhorthion.

Dangos y canlyniad sengl

Dangos bar ochr